دخترم با تو سخن می گویم

این شعر خیلی زیبارو با اجازه مامان سمی، مامان پانیذ کوچولو (بلاگ من و دخملم)  اینجا می ذارم. شعر خیلی قشنگیه و حرف دل همه ماماناییه که مامان یه دخمل نازن یا قراره که بشن.

 دخترم با تو سخن میگویم:

گوش کن با تو سخن میگویم

زندگی در نگهم گلزاریست

و تو با قامت چون نیلوفر  

شاخه پر گل این گلزاری

من در اندام تو یک خرمن گل میبینم

گلگیسو، گل لبها، گل لبخند شباب

من به چشمان تو گلهای فراوان دیدم

گل عفت، گل صد رنگامید

گل فردای امید،گل فردای سپید

میخرامی و تو را مینگرم

چشم تو آینه ی روشندنیا بین است

تو همان خرد نهالی که چنین بالیدی؟!

راست چون شاخه ی سرسبز برومندشدی؟!

همچو پر غنچه درختی همه لبخند شدی؟!

 

دیده بگشای در اندیشه ی گل چینانباش

همه گل چین گل امروزند

همه هستی سوزند

کس به فردای گل نمی اندیشد

آنکهگرد همه گلها به هوس می چرخد

بلبل عاشق نیست

بلکه گل چین سیه کرداریست

کهسراسیمه

می دود در پی گلهای لطیف

تا یکی لحظه به چنگآورد و

و بریزد بر خاک

دست اودشمن باغ است ونگاهش ناپاک

 

تو گل شادابی

به ره باد مرو

غافل از باغ مشو

ای گلصد پر من

با تو در پرده سخن میگویم

عشق دیدار تو بر گردن من زنجیر است

و توچون قطعه الماسی درشت و کمیاب

گردن آویزه این زنجیری

تا نگهبان تو باشم ز حرامی درشب

بر خود از رنج بپیچم همه روز

دیده از خواب بپوشم همه شام

 

دخترم، گوهر من

توکه تک گوهر دنیای منی

دل به لبخند حرامی مسپار

دزد را دوست مخوان

چشم امید برابلیس مدار

دیوخویان پلیدی که سلیمان رویند

همه گوهر شکنند

دیو کی ارزش گوهرداند؟

نه خردمند بود

آنکه اهریمن را

ز سر جهل سلیمان خواند

 

دخترم، ای همه هستیمن

تو چراغی تو چراغ همه شبهای منی

به ره باد مرو

تو گلی، دسته گلی، صدرنگی

پیش گل چین منشین

تو یکی گوهر تابنده بی مانندی

خویش را خوار مبین

ایسرا پا الماس

ز حرامی بهراس

قیمت خود مشکن

قدر خود را بشناس

/ 1 نظر / 8 بازدید
نندی

سلام! من از صفحه ی اول پرشن بلاگ آمدم! فکر کنم نی نی هامون هم سن و سال باشن!ایشاللا همه ی نی نی ها به سلامت به دنیا بیان! در ضمن به نظر من ارغوان اسم خیلی قشنگیه![گل]